A Child without education, is like a bird without wings

Wednesday, 25 November 2015

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: જૂનાગઢનું ગૌરવ

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: જૂનાગઢનું ગૌરવ: જૂનાગઢની બાજુમાં આવેલ ધંધુસર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં છેલ્લા ૧૫ વર્ષથી સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવનાર શ્રી બિપીનભાઇ એમ.આરદેશણા...

0 comments:

Post a Comment